Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Điều Lệ Và Quy Chế

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 7/2/2021

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị   ... Xem thêm
Ngày 7/1/2021

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát ... Xem thêm
Ngày 7/1/2021

Điều lệ công ty năm 2021

Điều lệ công ty năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 6/30/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01