Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Tin Tức

Công ty Cổ phần Cấp Nước và VSMTNT Hậu Giang

Lần đầu dùng Ví MoMo, nhận ngay quà khủng trả hóa đơn   MoMo ... Xem thêm
Ngày 9/1/2021

HOÀN 20% HÓA ĐƠN NƯỚC KHI THANH TOÁN QUA VÍ VNPT PAY

HOÀN 20% HÓA ĐƠN NƯỚC KHI THANH TOÁN QUA VÍ VNPT PAY Từ ngày ... Xem thêm
Ngày 8/21/2021

MOMO - Mùa dịch thanh toán tại gia - Nhận bộ 3 thẻ quà giảm 40K “nhẹ gánh” hóa đơn

  Mùa dịch thanh toán tại gia - Nhận bộ 3 thẻ quà giảm 40K “nhẹ g ... Xem thêm
Ngày 8/21/2021

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19   ... Xem thêm
Ngày 6/29/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 5/4/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 5/4/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 5/4/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 5/4/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc TCNTT Vĩnh Thuận Tây cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Th ... Xem thêm
Ngày 4/15/2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ CNVLĐ NĂM 2021 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ CNVLĐ NĂM 2021 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP ... Xem thêm
Ngày 4/9/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01