Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > ĐHĐCĐ Thường Niên

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/20 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/20 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/04/2022

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 05/04/2022

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 05/04/2022

Biên bản họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 01/07/2021

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 01/07/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 08/06/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

5404

Thành viên online: 01