Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572.019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Thông Báo

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long Bình cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long B&ig ... Xem thêm
Ngày 05/09/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long ... Xem thêm
Ngày 29/08/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Th ... Xem thêm
Ngày 28/08/2023

Thông báo V/v tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 16/08/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long Bình

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Long ... Xem thêm
Ngày 11/08/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm CNTT Phương Phú cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Phươ ... Xem thêm
Ngày 07/07/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy ... Xem thêm
Ngày 12/06/2023

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7338

Thành viên online: 01