Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Thông Báo

Thông báo về việc cấp nước gián đoạn trên địa bàn thuộc trạm CNTT Hòa Mỹ cung cấp

THÔNG BÁO V/v Cấp nước gián đoạn trên địa bàn thuộc trạm CNTT H& ... Xem thêm
Ngày 23/02/2024

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm CNTT Long Bình cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn trạm CNTT Long Bìn ... Xem thêm
Ngày 15/01/2024

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn trạm CNTT Phương Phú cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn trạm CNTT Phương Ph&uacut ... Xem thêm
Ngày 10/01/2024

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 27/12/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 15/12/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 23/11/2023

Thông báo về việcTạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà m&aa ... Xem thêm
Ngày 14/11/2023

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01