Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 thán ... Xem thêm
Ngày 18/07/2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 thán ... Xem thêm
Ngày 18/07/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022 ... Xem thêm
Ngày 08/06/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022 ... Xem thêm
Ngày 08/06/2022

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/05/2022

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/05/2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 12/05/2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 12/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/20 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/20 ... Xem thêm
Ngày 27/04/2022

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

5412

Thành viên online: 01