Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 26/4/2023

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức sau ĐH) ngày 26/4/ ... Xem thêm
Ngày 27/04/2023

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức trước đại hội)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức trước Đại Hội) ... Xem thêm
Ngày 22/04/2023

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức trước đại hội)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 (bản chính thức trước Đại Hội) ... Xem thêm
Ngày 22/04/2023

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường ni&e ... Xem thêm
Ngày 05/04/2023

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường ni&e ... Xem thêm
Ngày 05/04/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 29/03/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 29/03/2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2023

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

9990

Thành viên online: 01