Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN ... Xem thêm
Ngày 21/01/2022

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN ... Xem thêm
Ngày 21/01/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2021 ... Xem thêm
Ngày 12/01/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Tờ trình thống nhất điều chỉnh KHTC năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường và Tờ trình thống nhất điều ... Xem thêm
Ngày 31/12/2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông Về việc thống nhất điều ch ... Xem thêm
Ngày 20/12/2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông Về việc thống nhất điều ch ... Xem thêm
Ngày 20/12/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý ... Xem thêm
Ngày 07/12/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý ... Xem thêm
Ngày 07/12/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7637

Thành viên online: 01