Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Báo Cáo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2023

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 15/03/2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 thán ... Xem thêm
Ngày 18/07/2022

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021

Báo cáo thực hiện quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/05/2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 12/05/2022

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 20/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ... Xem thêm
Ngày 19/04/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ... Xem thêm
Ngày 26/01/2022

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

9994

Thành viên online: 01