Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HAW , Ngày 06/02/2024

Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đính kèm

05 BC-H%C4%90QT 24 B%C3%A1o c%C3%A1o m%E1%BB%A5c ti%C3%AAu T%E1%BB%95ng qu%C3%A1t K%E1%BA%BF ho%E1%BA%A1ch kinh doanh n%C4%83m 2024_0001_0001(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 98

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01