Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572.019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Liên Quan > Biên Bản ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ... Xem thêm
Ngày 26/04/2022

Biên bản họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 01/07/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7328

Thành viên online: 01