Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Thường Niên > Biên Bản ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HAW , Ngày 26/04/2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đính kèm

01 BBH-%C4%90H%C4%90C%C4%90 2022 bi%C3%AAn b%E1%BA%A3n h%E1%BB%8Dp_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 152

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25152

Thành viên online: 01