Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572.019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 ... Xem thêm
Ngày 25/07/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2023 ... Xem thêm
Ngày 24/07/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2023 ... Xem thêm
Ngày 18/04/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022 ... Xem thêm
Ngày 06/03/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2022 ... Xem thêm
Ngày 08/06/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021 ... Xem thêm
Ngày 15/03/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2021 ... Xem thêm
Ngày 12/01/2022

Về việc thống điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang

Về việc thống điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần ... Xem thêm
Ngày 06/12/2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT ... Xem thêm
Ngày 12/11/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7330

Thành viên online: 01