Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Chất lượng Dịch vụ

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT Quý 2/2021

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCV ... Xem thêm
Ngày 06/07/2021

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT Quý 1/2021

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCV ... Xem thêm
Ngày 09/04/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7343

Thành viên online: 01