Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

HAW , Ngày 21/03/2024

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Đính kèm

10 BC-H%C4%90QT 24 Bao cao danh gia ket qua thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh nam 2023.pdf Tải xuống
Lượt xem: 133

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01