Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

HAW , Ngày 22/03/2024

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Đính kèm

11 BC-H%C4%90QT 24 B%C3%A1o c%C3%A1o th%E1%BB%B1c tr%E1%BA%A1ng qu%E1%BA%A3n tr%E1%BB%8B v%C3%A0 c%C6%A1 c%E1%BA%A5u t%E1%BB%95 ch%E1%BB%A9c c%E1%BB%A7a doanh nghi%E1%BB%87p n%C4%83m 2023_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 136

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01