Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Điều Lệ Và Quy Chế

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

HAW , Ngày 01/07/2021

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Đính kèm

01 -2021-Q%C4%90-BKS V%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c ban h%C3%A0nh Quy ch%E1%BA%BF ho%E1%BA%A1t %C4%91%E1%BB%99ng Ban Ki%E1%BB%83m so%C3%A1t (s%E1%BB%ADa %C4%91%E1%BB%95i%2C b%E1%BB%95 sung n%C4%83m 2021)_0001(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 158

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

37332

Thành viên online: 01