Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Điều Lệ Và Quy Chế

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021

HAW , Ngày 02/07/2021

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021

Đính kèm

14-2021-Q%C4%90-H%C4%90QT Quy%E1%BA%BFt %C4%91%E1%BB%8Bnh v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c Ban h%C3%A0nh Quy ch%E1%BA%BF qu%E1%BA%A3n tr%E1%BB%8B n%E1%BB%99i b%E1%BB%99 (1)-compressed.pdf Tải xuống
Lượt xem: 197

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

37297

Thành viên online: 01