Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Điều Lệ Và Quy Chế

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

HAW , Ngày 01/07/2021

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

 

Đính kèm

15-2021-Q%C4%90-H%C4%90QT Quy%E1%BA%BFt %C4%91%E1%BB%8Bnh v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c Ban h%C3%A0nh Quy ch%E1%BA%BF ho%E1%BA%A1t %C4%91%E1%BB%99ng H%E1%BB%99i %C4%91%E1%BB%93ng qu%E1%BA%A3n tr%E1%BB%8B (s%E1%BB%ADa %C4%91%E1%BB%95i%2C b%E1%BB%95 sung n%C4%83m Tải xuống
Lượt xem: 163

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

37313

Thành viên online: 01