Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Điều Lệ Và Quy Chế

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

HAW , Ngày 21/01/2022

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đính kèm

QUY CH%E1%BA%BE C%C3%94NG B%E1%BB%90 TH%C3%94NG TIN 2022_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 82

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

37321

Thành viên online: 01