Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Bất Thường

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Tờ trình thống nhất điều chỉnh KHTC năm 2021

HAW , Ngày 31/12/2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường và Tờ trình thống nhất điều chỉnh KHTC năm 2021

Đính kèm

Ngh%E1%BB%8B quy%E1%BA%BFt %C4%90H%C4%90C%C4%90 b%E1%BA%A5t th%C6%B0%E1%BB%9Dng v%C3%A0 T%E1%BB%9D tr%C3%ACnh %C4%91i%E1%BB%81u ch%E1%BB%89nh KHTC n%C4%83m 2021.pdf Tải xuống
Lượt xem: 728

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01