Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Bất Thường

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) - ngày 29/6/2023

HAW , Ngày 29/06/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH)

ngày 29/6/2023

Đính kèm

H%E1%BB%92 SO HOAN CHINH %C4%90H%C4%90C%C4%90 B%E1%BA%A4T TH%C6%AF%E1%BB%9CNG L%C3%80N I-2023.rar Tải xuống
V%C4%83n ki%E1%BB%87n %C4%90H%C4%90C%C4%90 b%E1%BA%A5t th%C6%B0%E1%BB%9Dng l%E1%BA%A7n th%E1%BB%A9 I -2023_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 543

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01