Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Bất Thường

Tờ trình Về việc xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn nhà nước về các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HAW , Ngày 31/03/2023

Tờ trình Về việc xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn nhà nước về các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đính kèm

15 TTr-H%C4%90QT 2023 xin %C3%BD ki%E1%BA%BFn Ch%E1%BB%A7 s%E1%BB%9F h%E1%BB%AF ph%E1%BA%A7n v%E1%BB%91n nh%C3%A0 n%C6%B0%E1%BB%9Bc_0001_0001_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 430

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01