Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Bất Thường

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I)

HAW , Ngày 08/06/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

(Lần thứ I)

Đính kèm

%C4%90H%C4%90C%C4%90 B%E1%BA%A4T TH%C6%AF%E1%BB%9CNG.rar Tải xuống
Lượt xem: 438

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01