Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Tin Tức

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCV ... Xem thêm
Ngày 07/04/2021

Tháng 09 Công ty nước Hậu Giang chính thức áp dụng hóa đơn điện tử.

Tháng 09 Công ty nước Hậu Giang chính thức áp dụng hóa đơn điện tử ... Xem thêm
Ngày 06/04/2021

Văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, duyệt mẫu Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt của Công ty

Văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, duyệt mẫu Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nư ... Xem thêm
Ngày 06/04/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà&nb ... Xem thêm
Ngày 04/04/2021

Giảm 3% tiền hỗ trợ Covid-19 cho 4 trạm ở giai đoạn 1

Giảm 3% tiền hỗ trợ Covid-19 cho 4 trạm ở giai đoạn 1 ... Xem thêm
Ngày 04/04/2021

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ ... Xem thêm
Ngày 03/04/2021

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính giai đoạn 01/07-31/12/2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo t ... Xem thêm
Ngày 02/04/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01