Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 8/2023

HAW , Ngày 29/08/2023

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 8/2023

Đính kèm

KET QUA THANG 8-1NHOM A.pdf Tải xuống
KET QUA THANG 8-2NHOM A.pdf Tải xuống
Lượt xem: 165

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01