Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Giới Thiệu > Lịch Sử Hình Thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

HAW , Ngày 12/11/2021

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Cách đây hơn 10 năm Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy thập kỷ (1981-1991) là “Thập kỷ Quốc tế về cấp nước và VSMT”. Hưởng ứng phong trào đó , Chính phủ nước ta được sự tài trợ của tổ chức UNICEF đã triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn toàn quốc, trong đó có tỉnh Hậu Giang.

Ngày 05/8/1989, UBND Tỉnh Hậu Giang (cũ) ra Quyết định số 270 "Thành lập Ban quản lý công trình Nước nông thôn thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội" Phụ trách việc xây dựng công trình cấp nước nông thôn Tỉnh Hậu Giang (nay là tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ).

Năm 1990 đổi tên thành Trung tâm Chương trình Nước và VSMT UNICEF Hậu Giang.

Đến năm 1992 tiếp tục được đổi tên thành Chương trình nước và Vệ sinh môi trường Cần Thơ.

Năm 1997, đổi tên thành Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cần Thơ.

Năm 2004, là thời điểm chia tách tỉnh và thành lập tỉnh Hậu Giang ngày nay, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang dựa trên cơ sở ban đầu là Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cần Thơ.

Năm 2009, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 thành lập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang.

Năm 2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 về việc chuyển Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành công ty cổ phần.

Vào ngày 29/6/2020 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh ngày 01/7/2020 và chính thức đi vào hoạt động đến nay.

Đính kèm

QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN CONG TY.docx Tải xuống

Tin liên quan

Lượt xem: 167

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

28120

Thành viên online: 01