Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Tin Tức

MOMO - Mùa dịch thanh toán tại gia - Nhận bộ 3 thẻ quà giảm 40K “nhẹ gánh” hóa đơn

  Mùa dịch thanh toán tại gia - Nhận bộ 3 thẻ quà giảm 40K “nhẹ g ... Xem thêm
Ngày 21/08/2021

Thông báo về việc điều chỉnh mục đích sử dụng nước

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng nước Kính gửi:   ... Xem thêm
Ngày 20/07/2021

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19   ... Xem thêm
Ngày 29/06/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc TCNTT Vĩnh Thuận Tây cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Th ... Xem thêm
Ngày 15/04/2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ CNVLĐ NĂM 2021 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ CNVLĐ NĂM 2021 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP ... Xem thêm
Ngày 09/04/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT n ... Xem thêm
Ngày 08/04/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01