Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Lịch làm việc

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021(Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/202 THÚ 2- NGÀ ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 17/5/2021 - 21/5/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021   THÚ 2 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 24/5/2021 - 28/5/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021   THÚ 2 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021(Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 THÚ 2- NG&Agrav ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021 THÚ 2- NG&Agrav ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 THÚ 2- NG&Agrav ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021   THÚ 2 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021(Điều chỉnh lần 1)

  LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 THÚ 2 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021   THÚ 2 ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 05/7/2021 - 09/7/2021

Lịch làm việc  Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021   T ... Xem thêm
Ngày 26/07/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25098

Thành viên online: 01