Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Thông Báo Cúp Nước

Thông báo V/v tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT PHƯƠNG BÌNH

  THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm Cấp ... Xem thêm
Ngày 19/02/2022

Thông báo ngưng cấp nước tại địa bàn trạm CNTT Vị Thanh 2

THÔNG BÁO V/v Cấp nước gián đoạn tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh ... Xem thêm
Ngày 28/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc NMN NÀNG MAU cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc NMN Nàng Mau c ... Xem thêm
Ngày 07/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy ... Xem thêm
Ngày 17/05/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Tường cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Tư ... Xem thêm
Ngày 14/05/2021

Thông báo ngưng cấp nước tại địa bàn trạm CNTT xã Hòa An

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Hò ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Phương Bình cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm giếng Phương ... Xem thêm
Ngày 20/04/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Phương Bình cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Phương ... Xem thêm
Ngày 09/04/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy ... Xem thêm
Ngày 15/01/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01