Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Thông Báo Cúp Nước

Thông báo tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 25/05/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 18/05/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Thạnh Xuân cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Phụng Hiệp cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 04/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Nhơn Nghĩa A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 03/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Vị Thanh 2 cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 28/11/2022

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Bình

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước  ... Xem thêm
Ngày 30/09/2022

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm cấp nước tập trung Nhơn Nghĩa A

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm Cấp nước tập t ... Xem thêm
Ngày 16/03/2022

Thông báo về việc cấp nước gián đoạn trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy

THÔNG BÁO V/v cấp nước gián đoạn trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị ... Xem thêm
Ngày 15/03/2022

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm cấp nước tập trung Long Bình cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 08/03/2022

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01