Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Thông Báo Cúp Nước

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm CNTT Phương Phú cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Phươ ... Xem thêm
Ngày 07/07/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thủy ... Xem thêm
Ngày 12/06/2023

Thông báo tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 07/06/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 30/05/2023

Thông báo tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 25/05/2023

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Trị A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tậ ... Xem thêm
Ngày 18/05/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Thạnh Xuân cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 13/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Phụng Hiệp cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 04/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Nhơn Nghĩa A cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 03/01/2023

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Vị Thanh 2 cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 28/11/2022

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25143

Thành viên online: 01