Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > ĐHĐCĐ Bất Thường

Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính giai đoạn 01/07-31/12/2020

THÔNG BÁO Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo t ... Xem thêm
Ngày 08/04/2021

Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính giai đoạn 01/07-31/12/2020

THÔNG BÁO Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo t ... Xem thêm
Ngày 08/04/2021

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của trung tâm nước sạch và VSMTNT Hậu Giang

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của tru ... Xem thêm
Ngày 05/04/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01