Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Thông Báo

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu biểu quyết cổ đông Về việc thống nhất điều ch ... Xem thêm
Ngày 20/12/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý ... Xem thêm
Ngày 07/12/2021

Thông báo ngưng cấp nước tại địa bàn trạm CNTT Vị Thanh 2

THÔNG BÁO V/v Cấp nước gián đoạn tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh ... Xem thêm
Ngày 28/06/2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Kèm Giấy xác nhận hoặc ủy quyền)

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Kèm Giấy xác ... Xem thêm
Ngày 08/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc NMN NÀNG MAU cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc NMN Nàng Mau c ... Xem thêm
Ngày 07/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 ... Xem thêm
Ngày 02/06/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy ... Xem thêm
Ngày 17/05/2021

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Tường cung cấp

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Vĩnh Tư ... Xem thêm
Ngày 14/05/2021

Thông báo ngưng cấp nước tại địa bàn trạm CNTT xã Hòa An

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc trạm CNTT Hò ... Xem thêm
Ngày 04/05/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25124

Thành viên online: 01