Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc Ban lãnh đạo Công ty từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023

HAW , Ngày 19/09/2023

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023

 

 

             THỨ HAI - NGÀY 18/9/2023:

          - Lãnh đạo làm việc tại Cty.

       - 09 giờ 30’: Đ/c Hà Thanh Phong - PGĐ (Tổ trưởng kiểm tra, giám sát): Thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát IV/2023 và thông qua Quyết định kiểm tra công tác chuyên môn: Nhà Máy nước Nàng Mau và Tổ trưởng số 03. Mời đại diện lãnh đạo các phòng và tập thể trạm Nàng Mau tổ trưởng số 3 cùng dự. Giao Đ/c Diễm - TP. HC-TH chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Cty.

          THỨ BA - NGÀY 19/9/2023:

          - Lãnh đạo làm việc tại Cty.

         - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Lòng – CT. HĐQT: Đi khảo sát thực tế nhu cầu cần cấp nước khu vực giáp ranh TP. Ngã Bảy và huyện Châu Thành. Mời phòng Kỹ thuật cùng đi. Phòng HC-TH chuẩn bị phương tiện (Cả ngày).

          - 08 giờ 00’: Đ/c Lê Kỳ Hội - GĐ: Làm việc với lãnh đạo phòng Kinh doanh về việc triển khai hợp đồng điện tử, thanh toán qua app. Giao phòng Kinh doanh chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng Giám đốc.

         - 08 giờ 00’: Đ/c Hà Thanh Phong – PGĐ: Làm việc tổ trưởng số 02 về công tác quản lý - vận hành và nhân sự tổ số 02. Mời lãnh đạo các phòng: Quản lý, phòng HC-TH và tổ trưởng số 02 cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Cty.

         - 14 giờ 00’: Ban Giám đốc: Làm việc với phòng Kỹ thuật, đơn vị thi công về việc triển khai 02 công trình tại thị xã Long Mỹ. Giao phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công. Điểm tại Hội trường Cty.

          THỨ - NGÀY 20/9/2023:

         - Lãnh đạo làm việc tại Cty.

         - 12 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lòng – CT. HĐQT: Tham dự Hội nghị triển khai thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mời Đ/c Lê Văn Tài – TP. Kỹ thuật cùng dự. Điểm tại Nhà khách Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, số 01, Hùng Vương, phường 7, TP. Bạc Liêu (đến hết ngày 21/9/2023). Phòng HC-TH chuẩn bị phương tiện.

          THỨ NĂM - NGÀY 21/92023:

          - Lãnh đạo làm việc tại Cty.

         - 08 giờ 00’: Hội đồng quản trị: Thông qua dự thảo báo cáo 20 năm thành lập tỉnh và báo cáo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Mời Đ/c Lý Hạnh Phúc TBKS và đại diện lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Hội trưởng Cty.

          - 13 giờ 30’: Đ/c Hà Thanh Phong - PGĐ: Dự họp Tổ công tác số 01 (theo lịch UBND tỉnh). Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.

          THỨ SÁU- NGÀY 22/9/2023:

          - 08 giờ 00’: Đ/c Hà Thanh Phong – PGĐ: Làm việc với tập thể trạm cấp nước Thạnh Xuân về công tác quản lý vận hành chống thất thoát. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý, phòng Kỹ thuật và tổ trưởng số 01 cùng đi và chuẩn bị nội dung. Phòng Quản lý chuẩn phương tiện.

          - 10 giờ 00’: Đ/c Hà Thanh Phong – PGĐ: Làm việc với tập thể trạm cấp nước Nhơn Nghĩa A về công tác quản lý vận hành chống thất thoát. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý, phòng Kỹ thuật và tổ trưởng số 01 cùng đi và chuẩn bị nội dung.  Phòng Quản lý chuẩn phương tiện.

          - Lãnh đạo làm việc tại Cty./.

Đính kèm

37 LLV Cty 23_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 75

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25153

Thành viên online: 01