Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572.019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Chất lượng Dịch vụ

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 1/2023, Nhóm A

HAW , Ngày 31/01/2023

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 1/2023, Nhóm A

Đính kèm

KQ TH%C3%81NG 1-NHOM A_ VSMT H%E1%BA%ACU GIANG-%C4%91%C3%A3 n%C3%A9n.pdf Tải xuống
Lượt xem: 150

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7256

Thành viên online: 01