Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572.019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Chất lượng Dịch vụ

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 5/2023, Nhóm A.1-30

HAW , Ngày 22/05/2023

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN Tháng 5/2023, Nhóm A. 1-30

Đính kèm

KQ THANG5 - NHOM A_1-30.pdf Tải xuống
Lượt xem: 53

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7329

Thành viên online: 01