Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Chất lượng Dịch vụ

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT Quý 1/2021

HAW , Ngày 4/9/2021

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt 14 chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT Quý 1/2021

Đính kèm

Binh Thanh.pdf Tải xuống
Dong Phuoc A(1).pdf Tải xuống
Dong Thanh(1).pdf Tải xuống
Hoa An(1).pdf Tải xuống
Long Binh(1).pdf Tải xuống
NM Nang Mau(1).pdf Tải xuống
Nhon Nghia A(1).pdf Tải xuống
Phu Tan(1).pdf Tải xuống
Phung Hiep(1).pdf Tải xuống
Phuong Binh(1).pdf Tải xuống
Phuong Phu(1).pdf Tải xuống
Tan Long(1).pdf Tải xuống
Thanh Xuan(1).pdf Tải xuống
Thuan Hung(1).pdf Tải xuống
Tra Long(1).pdf Tải xuống
Truong Long Tay(1).pdf Tải xuống
Vi Thang(1).pdf Tải xuống
Vi Thanh 2(1).pdf Tải xuống
Vi Thuy(1).pdf Tải xuống
Vinh Thuan Tay(1).pdf Tải xuống
Vinh Vien(1).pdf Tải xuống
Hoa Tien(1).pdf Tải xuống
Long Thanh(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 81

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01