Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước tại địa bàn thuộc nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

HAW , Ngày 27/12/2023

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước

Nàng Mau cung cấp

 

Kính gửi:

 

 

- UBND thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy;

 

 - UBND xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy;

 

- UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy;

 

- UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy;

 

- UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy;

 

- UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 12 tháng 07 năm 2023, mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành tạm ngưng cấp nước để vệ sinh bể chứa nước sạch, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 21 giờ 00 phút ngày 27/12/2023 đến 04 giờ 00 phút, ngày 28/12/2023.

Công ty xin thông báo đến UBND các xã, thị trấn hỗ trợ thông báo trên đài phát thanh đến các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước trên địa bàn nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước. Công ty sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, để cấp nước lại cho người dân sử dụng.

Công ty rất mong UBND các xã, thị trấn phối hợp hỗ trợ./.

Đính kèm

79 TB-HAW 23 Th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c t%E1%BA%A1m ng%C6%B0ng c%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc tr%C3%AAn %C4%91%E1%BB%8Ba b%C3%A0n thu%E1%BB%99c Nh%C3%A0 m%C3%A1y n%C6%B0%E1%BB%9Bc N%C3%A0ng Mau cung c%E1%BA%A5p_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 288

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01