Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

HAW , Ngày 19/01/2024

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đính kèm

07 TB-HAW 24 Th%C3%B4ng b%C3%A1o k%E1%BA%BFt qu%E1%BA%A3 l%E1%BB%B1a ch%E1%BB%8Dn t%E1%BB%95 ch%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A5u gi%C3%A1 t%C3%A0i s%E1%BA%A3n_0001(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 212

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01