Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Công ty từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023

HAW , Ngày 21/08/2023

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023

 

THỨ HAI - NGÀY 21/8/2023:

- Lãnh đạo làm việc tại Cty.

- Đ/c Hà Thanh Phong, PGĐ: Nghỉ phép.

          THỨ BA - NGÀY 22/8/2023:

- 08 giờ 00’: Hội đồng Quản trị: Họp thống nhất phụ lục hợp đồng với Công ty CP Cấp nước Trung Tiến. Mời Trưởng các phòng Kinh doanh, KT-TC, Thư ký HĐQT cùng dự. Điểm tại phòng Chủ tịch.

- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Kỳ Hội GĐ: Làm việc với phòng Quản lý, Tổ 4, trạm CNTT Long Bình. Kết quả thực hiện chống thất nước. Giao phòng Quản lý chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Cty.

- Lãnh đạo làm việc tại Cty.

          THỨ - NGÀY 23/8/2023:

- 08 giờ 00’: Hội đồng Quản trị: Họp thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ (dự thảo lần 2). Giao phòng KT-TC chuẩn bị nội dung. Mời Đ/c Lý Hạnh Phúc, TBKS và Lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Hội trường Cty.

- Lãnh đạo làm việc tại Cty.

          THỨ NĂM - NGÀY 24/8/2023:

- Lãnh đạo làm việc tại Cty.

- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Kỳ Hội, GĐ: Đi kiểm tra các trạm cấp nước. Phòng HC-TH chuẩn bị phương tiện.

          THỨ SÁU- NGÀY 25/8/2023:

- Lãnh đạo làm việc tại Cty.

- Đ/c Lê Kỳ Hội, GĐ: Nghỉ phép./.

Đính kèm

33 LLV Cty 23_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 296

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01