Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

HAW , Ngày 16/11/2023

Đính kèm

67 TB-HAW 23 Th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c tuy%E1%BB%83n d%E1%BB%A5ng nh%C3%A2n s%E1%BB%B1_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 519

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01