Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin Hoạt Động

Thông báo về việc áp dụng Hợp đồng điện tử đối với Hợp đồng dịch vụ cung cấp tiêu thụ nước sinh hoạt do Công ty CP Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang cung cấp

HAW , Ngày 01/06/2023

THÔNG BÁO

V/v áp dụng Hợp đồng điện tử đối với Hợp đồng dịch vụ cung cấp tiêu thụ nước sinh hoạt do Công ty CP Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang cung cấp

                                        Kính gửi:

                                                       - Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

                                                       - Khách hàng sử dụng nước.

 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-HAW ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc triển khai ứng dụng hợp đồng điện tử đối với dịch vụ cung cấp nước với khách hàng. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Quý khách hàng, đơn giản các thủ tục, giảm chi phí đi lại cho khách hàng, thuận tiện trong công tác lưu trữ, nhất là hạn chế rủi ro thất lạc hợp đồng; giúp khách hàng dễ dàng truy cập để tra cứu các thông tin cần thiết, Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) xin thông báo:

Kể từ ngày 01/6/2023, Công ty sẽ triển khai ký hợp đồng theo hình thức Hợp đồng điện tử thay thế Hợp đồng giấy. Công ty sẽ thực hiện ký lại Hợp đồng điện tử đối với các khách hàng: Đang sử dụng nước, khách hàng thay đồng hồ mới và đồng hồ lắp mới. Đề nghị quý khách hàng phối hợp với nhân viên của Công ty cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để Công ty khởi tạo Hợp đồng.

Trên đây là Thông báo về việc triển khai ký Hợp đồng điện tử đối với khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang quản lý, Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng được biết.

Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận CSKH số điện thoại: 02933.572.019 hoặc Zalo OA “Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang” để được hỗ trợ./.

Trân trọng!

Đính kèm

29 TB-HAW 2023 th%C3%B4ng b%C3%A1o v%C3%AA vi%E1%BB%87c %C3%A1p d%E1%BB%A5ng H%E1%BB%A3p %C4%91%E1%BB%93ng %C4%91i%E1%BB%87n t%E1%BB%AD_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 272

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01