Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Thường Niên > Tài Liệu Đại Hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HAW , Ngày 29/03/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đính kèm

T%C3%80I LI%E1%BB%86U %C4%90%E1%BA%A0I H%E1%BB%98I %C4%90%E1%BB%92NG C%E1%BB%94 %C4%90%C3%94NG N%C4%82M 2023_0001_compressed (1).pdf Tải xuống
01 TB-H%C4%90QT 2023 th%C3%B4ng b%C3%A1o m%E1%BB%9Di h%E1%BB%8Dp %C4%90H%C4%90C%C4%90_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 491

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01