Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Thường Niên > Tài Liệu Đại Hội

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022

HAW , Ngày 27/04/2022

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bản chính thức sau ĐH) - ngày 27/4/2022 

Đính kèm

T%C3%80I LI%E1%BB%86U %C4%90H%C4%90C%C4%90 NAM 2022_SAU %C4%90%E1%BA%A0I H%E1%BB%98I-compressed.pdf Tải xuống
Lượt xem: 801

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01