Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020

HAW , Ngày 5/14/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Đính kèm

BAO CAO TAI CHINH DA KIEM TOAN(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 101

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01