Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

HAW , Ngày 25/07/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đính kèm

b%C3%A1o c%C3%A1o t%C3%A0i ch%C3%ADnh 6 th%C3%A1ng n%C4%83m 2023_0001_compressed(1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 281

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01