Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét

HAW , Ngày 12/11/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

 

Đính kèm

Bao cao kiem toan 2021_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 814

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01