Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Thông Báo

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

HAW , Ngày 4/8/2021

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đính kèm

1HAWQD_chap_thuan_DKGD_fc607932.PDF Tải xuống
Lượt xem: 172

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01