Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Thông Báo

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Kèm Giấy xác nhận hoặc ủy quyền)

HAW , Ngày 05/04/2022

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 (Kèm Giấy xác nhận hoặc ủy quyền)

Đính kèm

02 TB-H%C4%90QT 2022 TH%C3%94NG B%C3%81O M%E1%BB%9CI H%E1%BB%8CP %C4%90H%C4%90C%C4%90 TH%C6%AF%E1%BB%9CNG NI%C3%8AN N%C4%82M 2022_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 129

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

13006

Thành viên online: 01