Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Báo Cáo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

HAW , Ngày 22/03/2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Đính kèm

B%C3%A1o c%C3%A1o %C4%91%C3%A1nh gi%C3%A1 v%E1%BB%81 th%E1%BB%B1c hi%E1%BB%87n k%E1%BA%BF ho%E1%BA%A1ch s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t kinh doanh n%C4%83m 2022 (1).pdf Tải xuống
Lượt xem: 302

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01