Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Văn Bản Liên Quan

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét

HAW , Ngày 12/11/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

 

Đính kèm

Bao cao kiem toan 2021_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 48

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7273

Thành viên online: 01