Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Lịch Tạm Ngưng Cấp Nước

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

HAW , Ngày 15/05/2023

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước

Long Mỹ cung cấp

Kính gửi:

 

 

- UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ;

 

- UBND xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ;

 

- UBND xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 01 tháng 07 năm 2020, mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành tạm ngưng cấp nước để đấu nối đường ống, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 09 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, ngày 16/5/2023.

Địa bàn cúp nước: Khách hàng đang sử dụng nước thuộc trạm Nhà máy nước Long Mỹ quản lý.

Công ty xin thông báo đến UBND các xã, thị trấn hỗ trợ thông báo trên đài truyền thanh đến các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước trên địa bàn nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước. Công ty sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, để cấp nước lại cho người dân sử dụng.

Công ty rất mong UBND các xã, thị trấn phối hợp hỗ trợ./.

Đính kèm

25 TB-HAW 2023 th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c T%E1%BA%A1m ng%C6%B0ng c%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 143

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01